ANBI INFO

 

1. STICHTING SCRIPTURE4ALL  (Scripture4all Foundation)
Postadres: Treubstraat 155, 2221AS  Katwijk ZH
Email: mail@scripture4all.org
KvK: 28109534
IBAN: NL 11 INGB 0001 7551 34
SWIFT/BIC: INGBNL2A
   

 

2. DOELSTELLING van Stichting Scripture4all

1. De stichting heeft ten doel:
a: de Heilige Schriften, zoals God deze in de oorsponkelijke talen vastgelegd heeft, toegankelijk te maken en beschikbaar te stellen voor een zo breed mogenlijk publiek in binnen- en buitenland;
b: het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
gebruikmaking van de concordante vertaalmethode;
- door middel van moderne informatietechnologieŽn en
- het ter beschikking stellen van toepassingen zoals onder meer de :
Interlinear Scripture Analyzer -basic- (hierna: ISA).

 

3. BELEIDSPLAN

Actuele beleid / de werkzaamheden:

Er zijn met private middelen een software Bible tool (ISA) en (concordante) interlinears ontwikkeld die regelmatig geupdate en uitgebreid wordt o.a. voor andere talen. (zie website www.scripture4all.org )
Stichting Scripture4All helpt deze ontwikkelaars met financieel support voor het werk wat ze gratis weggeven/uitvoeren. Zoals de basic versie van het ISA programma, de online interlinears, onderhoud van de website scripture4all.org en helpdesk correspondentie /emails.

De stichting beheert ook copyrights die niet specifiek aan een persoon gebonden kunnen worden.

Fondsen en vermogen zal o.a. besteed worden aan:

- vrijwilligers uitkering
- licentie kosten
- hardware kosten
- software kosten
 

Wervingen van gelden:

- Op de website van Scripture4All.org waar de gratis bijbel hulpmiddelen op staan, is een donatie link aanwezig.

 

4. BESTUUR & BELONING

voorzitter: A. Piet
secretaris: G.R. Frey
penningmeester : A.C. de Mol

Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden Pro Deo en ontvangen daarvoor geen beloning.

 

5. VERSLAG ACTIVITEITEN

- ontwikkeling van Hebreeuwse Concordante standaarden
- ontwikkeling van Hebreeuwse Concordante grammatica ontleding
- toegang tot het Grieks van het Nieuwe Testament (lessen en  materiaal)
- updates van de interlineairs6. FINANCIËLE VERANTWOORDING

Jaarrekening 2022 (PDF)
Jaarrekening 2021 (PDF)
Jaarrekening 2020 (PDF)
Jaarrekening 2019 (PDF)
Jaarrekening 2018 (PDF)
Jaarrekening 2017 (PDF)
Jaarrekening 2016 (PDF)
Jaarrekening 2015 (PDF)
Jaarrekening 2014 (PDF)
Jaarrekening 2013 (PDF)
Jaarrekening 2012 (PDF)