Over Scripture4all

De doelstelling van Scripture4all (="Schrift voor allen") is het toegankelijk maken van de originele Schriften voor een breed publiek, door hulpmiddelen te ontwikkelen om de kloof tussen de de oorspronkelijke teksten van de Bijbel en de vertalingen te overbruggen.

Op dit moment zijn de volgende producten ontwikkeld:

  • een interlineair programma: Interlinear Scripture Analyzer (ISA)
  • vrij toegankelijke online pdf interlineairs

Scripture4all biedt "ISA basic" kosteloos aan. Op deze wijze kan men met het programma vertrouwd raken en zelfstandig te weten komen wat in de originele talen is geschreven.

 

donaties

ANBI INFO


 

 
Copyright 2015 Scripture4All Publishing - All Rights Reserved