parsing-c.nl
version 1.2
© 2015 Menno Haaijman & Gernot R. Frey

De 'parsing-c' is de grammaticale indeling van ieder Grieks woord op basis van een concordante grammatica. De concordante grammatica onderscheidt zich op enkele punten van de gebruikelijke Koinē-grammatica, in het bijzonder met betrekking tot het Griekse werkwoord. De concordante grammatica beschouwt het werkwoord vooral naar de functie van het werkwoord.

 

parsing-c.nl   [ ontleding - concordant . Nederlands ]

Woordsoort:

  Werkwoord + wijs
wo onbepaalde wijs (infinitief)
wvc aanvoegende wijs (conjunctief)   in nl weergegeven als: HO tt, '(dat) ... zal'
wvs aanvoegende wijs (subjunctief)    in nl weergegeven als: HO ttt, '(dat) ... zou'
wa aantonende wijs (indicatief)
wg gebiedende wijs (imperatief)
ww wensende wijs (optatief)
wd tegenwoordig deelwoord (participium)


  Zelfstandig naamwoord
zn zelfst. nw.
zo zelfst. nw. onverbuigbaar


bv Bijvoeglijk naamwoord

l_ Lidwoord (bepaald)


v Voornaamwoord
va aanwijzend-
vo onbepaald-
vc correlatief-
vp persoonlijk-
vb bezittelijk-
vw wederkerend-
vv vragend-
vr betrekkelijk-
vg wederkerig-


  Diversen
bijw bijwoord
part partikel
vgw voegwoord
tus tussenwerpsel
vzt voorzetsel
telw telwoord
hebr Hebreeuws
aram Aramees


Ontledingscode :

zelfstandig nw. verbuigingsgroep naamval getal geslacht extra
voornaamwoord persoon naamval getal geslacht extra
bijvoeglijk nw.   naamval getal geslacht extra
werkwoord + wijs functie tijd vorm persoon getal extra
werkwoord + tegenw. deelw. functie tijd vorm naamval getal geslacht
zelfst. nw. onverbuigbaar soort (getal)      


Naamval
1nv nominatief
2nv genitief
3nv datief
4nv accusatief
5nv vocatief (aanspreekvorm)

Persoon / Verbuigingsgroep
1 eerste
2 tweede
3 derde


Getal
ev enkelvoud
mv meervoud

Geslacht
m mannelijk
v vrouwelijk
o onzijdig

Functie (aspect)
HO handeling onvoltooid
HV handeling voltooid
FE feit
FV feit - voltooid (irregulair)

Tijd
tt tegenwoordige tijd
vt verleden tijd
ttt tegenwoordig toekomende tijd
obt onbepaalde tijd (tijdsaspect niet aanwezig)

Onderwerps relatie
bdr bedrijvende-vorm
med mediale-vorm
lijd lijdende-vorm

Soort   (komt voor bij: [zo])
telw telwoord
letter letter
eigen eigennaam
andere andere

Extra ()    (komt voor bij: )
vergr vergrotende trap [zn, bv, v-, bijw]
overtr overtreffende trap [zn, bv, bijw]
versterkt   [bv]
nadr nadruk [part, bijw, v-]
ing ingekort [part, vgw, v-]
bep bepaald [part, bijw]
onbep onbepaald [part, bijw]
ontk ontkennend [part]
vrag vragend [part]
voorw voorwaardelijk [part, bijw]
vwd voorwaardelijk [part]
abs absoluut [bijw]
bev_wijs bevelenderwijs [bijw]
van_plaats   [bijw]
van_tijd   [bijw]
bijwoordelijk   [zn, bv]
- tus (/) tussenwerpsel [w-] 

 

gerelateerd :